Historia naszego pensjonatu datowana jest do początku XX wieku. Założycielem hotelu i małej gospody był Čeněk Malina. Od roku 1942 hotel prowadzi jego żona, która drugi raz wyszła za mąż a hotel przybrał nazwę Restauracja „U Dvořáčků“. Pod tą nazwą gospoda znana jest miejscowym „sztamgastom“.
W roku 1945 gospoda została znacjonalizowana i zarejestrowana w spółce „Jednota“ (Jedność) z nazwą „Bečvan“. Zmieniają się wielokrotnie najemcy a dobre imię gospody upada. W roku 2007 kupiliśmy cały budynek a na fotografiach można zobaczyć stopniową rewitalizację objektu. W ramach dofinansowania z RoP NUTS II Morawy Środkowe, w ciągu dwóch lat przebudowaliśmy restaurację do obecnego stanu. Droga do tego była długa a na zdjęciach można widzieć, w jakim stanie objekt był przed rekonstrukcją.


A dlaczego Stare Czasy?

Chcieliśmy połączyć nowy styl architektoniczny z starodawnymi elementami. Czy udało nam się to, przyjedźcie i sprawdźcie sami.


Cieszymy się na Państwa!!!

COPYRIGHT © 2016 PENZION STARÉ ČASY